1. Toepassingsgebied
 2. De provider van de website Casino777.net, hierna “provider” genoemd, biedt alle online diensten aan exclusief in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden (AV). De Algemene Voorwaarden van handelspartners maken geen deel uit van het contract, zelfs niet in het geval van een geschil met de provider.

 3. Aanbod
 4. Het aanbod van de provider, dat kan worden teruggevonden op Casino777.net is gratis, vrijblijvend en is niet bindend. Wijzigingen, subsidiaire overeenkomsten en toevoegingen dienen schriftelijk door de provider bevestigd te worden opdat zij enige juridische gevolgen kunnen hebben. De spellen zijn gericht op een spelerspubliek van minstens 18 jaar oud. Het aanbod van Casino777.net omvat geen spellen in echt geld. Op deze website kan er geen echt geld of kunnen er geen prijzen gewonnen worden. Het hebben van succes bij het spelen van gratis casino spellen impliceert geen toekomstig succes bij het spelen met echt geld.

 5. Schadevergoedingsregeling
 6. De diensten die worden aangeboden op Casino777.net zijn gratis. Spelers kunnen spelen voor het plezier en enkel voor informatieve doeleinden. De spellen op Casino777.net bieden geen enkele vorm van winst aan – er kunnen noch cashprijzen noch niet-cashprijzen gewonnen worden. Alle bedragen worden als speelgeld beschouwd, dat enkel kan worden gebruikt op de spellen.

 7. Aangeboden diensten
  • Beschrijving van de diensten:
   De provider biedt toegang tot het gaming platform Casino777.net en staat het toe om gratis te spelen zonder aansprakelijkheid. Het is niet vereist om zich te registreren en/of software te downloaden en dit zal ook niet worden aangeboden.
  • Definitie van toegang
   Toegang tot dit gaming platform is en blijft gratis. De website zal gefinancieerd worden door onze advertentiepartners.
  • Levering van diensten
   De diensten van de provider worden in goede trouw aangeboden. De aangeboden diensten kunnen niet worden gegarandeerd. Dit is voornamelijk van toepassing op technische defecten die buiten de wil van de provider zijn, zoals bijvoorbeeld overmacht.
  • Wijziging van de diensten
   De provider behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de diensten op elk moment te verlengen, aan te passen of te verbeteren. Het is de provider verder ook toegestaan om diensten te verminderen of te annuleren zonder voorafgaande kennisgeving.
  • Bijkomende diensten
   De provider biedt geen bijkomende diensten aan. De gebruiker is vrij van verplichtingen en daarom ook niet gerechtigd op voordelen.
 8. Verplichtingen van de gebruiker
 9. De gebruiker gaat ermee akkoord om de dienst op een passende wijze te gebruiken. Het volgende is daarom verboden:

  • onrechtmatig gebruik
  • schending van statutaire voorschriften
  • criminele overtredingen of illegale activiteiten
  • aantasting van de vrije meningsuiting of van de privacy van derde partijen
  • bedreiging van de beveiligingsmaatregelen van het systeem
  • activiteiten die een risico vormen voor databeveiliging
  • het melden van inbreuken van andere klanten, niet in lijn met de voorschriften van de goede zeden
  • het platform gebruiken om spam of advertenties te verzenden
 10. Aansprakelijkheid
 11. Omdat alle diensten gratis worden aangeboden en technische defecten dus geen financiële gevolgen hebben voor de gebruiker, gezien er geen stortingen of winsten bestaan, kan de provider niet aansprakelijk worden gesteld, zelfs niet in het geval van een lichte of grote nalatigheid. De provider garandeert in geen enkel geval een voortdurende beschikbaarheid of compensatie.

 12. Links
 13. De provider neemt uitdrukkelijk afstand van de inhoud van derde partijen op gelieerde pagina’s op Casino777.net. Advertentiepartners hebben het recht om te verwijzen naar andere pagina’s. De provider kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de advertentieruimte en de corresponderende linken. Dit is van toepassing op zowel zichtbare als onzichtbare linken die leiden naar de pagina’s en subpagina’s van onze advertentiepartners.

 14. Auteursrecht
 15. Alle afbeeldingen, teksten en software applicaties zijn merkenrechtelijk beschermd en onderworpen aan hun respectievelijke auteursrechten. Het gebruik van individuele elementen is verboden. Elk gebruik door derde partijen vergt de toestemming van de provider en deze kan op elk moment worden ingetrokken. Alle rechten voorbehouden.

 16. Scheidbaarheid
 17. Indien een bepaling uit deze overeenkomst illegaal, ongeldig of onafdwingbaar is of wordt, in eender welke jurisdictie, dan zal dit geen gevolg hebben voor eender welk andere bepaling uit deze overeenkomst.